LCD2018 :BACAAN NASKHAH JAWI

Salah satu aktiviti yang akan diadakan sempena Library Customer Day 2018 adalah BACAAN NASKHAH JAWI. Tujuan aktiviti ini dilaksanakan adalah untuk memupuk minat dan amalan membaca di kalangan warga universiti khususnya dalam bacaan jawi.
Syarat dan Peraturan:

 1. Teks bacaan akan diberikan dalam
  tulisan jawi.
 2. Peserta diberikan masa 5 minit untuk
  persediaan sebelum bermula.
 3. Peserta perlu menghabiskan teks bacaan
  dalammasa 15 minit.
 4. Peserta diadili berdasarkan ketepatan
  dan kelancaran pembacaan teks bacaan.
 5. Tarikh Tutup Penyertaan : 12 November
  2018


via Blogger https://ift.tt/2FhzVuj https://ift.tt/2qGwkM9

LCD2018 : FORUM BELIA di PKEJ

Salah satu aktiviti yang akan diadakan sempena Library Customer Day
2018 adalah FORUM BELIA. Tujuan aktiviti ini dilaksanakan adalah untuk memupuk
semangat kerjasama dan mencungkil potensi pelajar dalam kumpulan, di samping
mendengar olahan idea dan cara menjawab soalan yang berkaitan dengan topik yang
diberikan.
Syarat dan
Peraturan:
 1. Setiap kumpulan terdiri daripada 3
  orang ahli.
 2. Tempoh masa forum ditetapkan selama 35
  minit untuk setiap kumpulan.
 3. Setiap ahli kumpulan diberikan peluang
  untuk berhujah selama 5 minit dalam 3 pusingan soalan.
 4. Peserta diadili berdasarkan cetusan
  idea, kelancaran dan pengisian yang baik.
 5. Antara topik yang dipilih:

a.      
Peranan Mahasiswa
b.      
Keamanan Dunia
c.      
Ekonomi Dan Pendidikan
d.      
Kepelbagaian Budaya
e.      
Pendidikan Dan Peluang Pekerjaan
f.       
Kerjasama Antara Negara
g.      
Kepentingan Bahasa
h.      
Isu Kemanusiaan Dan Hak Asasi
i.        
Kesaksamaan Gender
j.        
Memperkasa Budaya Membaca Belia
1      Tarikh Tutup Penyertaan : 12 November 2018

via Blogger https://ift.tt/2FkjgpW https://ift.tt/2qKwXo6

LCD2018 : PIDATO di PKEJ

Salah satu aktiviti yang akan diadakan sempena Library Customer Day 2018 adalah PIDATO. Tujuan aktiviti ini dilaksanakan adalah untuk  melihat dan mencungkil potensi pelajar dalam pengucapan awam, di samping mendengar olahan idea berkaitan dengan topik yang diberikan.
Syarat dan Peraturan:
 1. Peserta diberi masa 10 minit untuk berucap.
 2. Pemenang diadili berdasarkan olahan idea, cara berucap/berhujah, kelancaran dan penggunaan bahasa yang baik.
 3. Antara topik yang dipilih:
 • Peranan Mahasiswa
 • Keamanan Dunia
 • Ekonomi Dan Pendidikan
 • Kepelbagaian Budaya
 • Pendidikan Dan Peluang Pekerjaan
 • Kerjasama Antara Negara
 • Kepentingan Bahasa
 • Isu Kemanusiaan Dan Hak Asasi
 • Kesaksamaan Gender
 • Memperkasa Budaya Membaca Belia
1      Tarikh Tutup Penyertaan : 12 November 2018

1

via Blogger https://ift.tt/2Fkj8Xu https://ift.tt/2qKwX7A

Library Customer Day (LCD) PTAR Kejuruteraan dengan kerjasama PTAR Sains Dan TeknologiSukacitanya dimaklumkan bahawa Perpustakaan Kejuruteraan dengan kerjasama Perpustakaan Sains dan Teknologi akan mengadakan program di atas mengikut ketetapan berikut :


Tarikh : 13 November 2018
Waktu : 9:00 pagi hingga 5:00 petang
Tempat : Perpustakaan Alam Bina Tun Abdul Razak


Program “Library Customer Day 2018” adalah merupakan salah satu Program Galakkan Membaca dibawah Program Read@Uni di mana ia merupakan agenda Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah mencapai negara membaca tahun 2030.


Bagi menyokong aspirasi ini, maka Program Read@Uni akan dilaksanakan melalui perpustakaan di semua Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta. Objektif ini adalah untuk mempergiatkan aktiviti galakan membaca dikalangan mahasiswa, pensyarah dan warga institusi. Slogan “With Knowledge We Lead” diyakini akan dapat menyemarakkan lagi pembacaan dikalangan kumpulan sasaran.


Semoga kehadiran tuan/puan dapat memeriahkan lagi program ini dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Like & Follow Us
via Blogger https://ift.tt/2JXB8Wj https://ift.tt/2B0oeE4

Library Customer Day (LCD) PTAR Undang-undangSukacitanya dimaklumkan bahawa Perpustakaan Alam Bina akan mengadakan program di atas mengikut ketetapan berikut :

Tarikh : 13 November 2018
Waktu : 9:00 pagi hingga 5:00 petang
Tempat : Perpustakaan Undang-Undang Tun Abdul Razak

Program “Library Customer Day 2018” adalah merupakan salah satu Program Galakkan Membaca dibawah Program Read@Uni di mana ia merupakan agenda Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah mencapai negara membaca tahun 2030.

Bagi menyokong aspirasi ini, maka Program Read@Uni akan dilaksanakan melalui perpustakaan di semua Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta. Objektif ini adalah untuk mempergiatkan aktiviti galakan membaca dikalangan mahasiswa, pensyarah dan warga institusi. Slogan “With Knowledge We Lead” diyakini akan dapat menyemarakkan lagi pembacaan dikalangan kumpulan sasaran.

Semoga kehadiran tuan/puan dapat memeriahkan lagi program ini dan didahului dengan ucapan terima kasih.Like & Follow Us

via Blogger https://ift.tt/2T56RJd https://ift.tt/2zHs2rY

Library Customer Day (LCD) PTAR Alam Bina
Sukacitanya dimaklumkan bahawa Perpustakaan Alam Bina akan mengadakan program di atas mengikut ketetapan berikut :

Tarikh : 13 November 2018
Waktu : 9:00 pagi hingga 5:00 petang
Tempat : Perpustakaan Alam Bina Tun Abdul Razak

Program “Library Customer Day 2018” adalah merupakan salah satu Program Galakkan Membaca dibawah Program Read@Uni di mana ia merupakan agenda Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah mencapai negara membaca tahun 2030.

Bagi menyokong aspirasi ini, maka Program Read@Uni akan dilaksanakan melalui perpustakaan di semua Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta. Objektif ini adalah untuk mempergiatkan aktiviti galakan membaca dikalangan mahasiswa, pensyarah dan warga institusi. Slogan “With Knowledge We Lead” diyakini akan dapat menyemarakkan lagi pembacaan dikalangan kumpulan sasaran.


Semoga kehadiran tuan/puan dapat memeriahkan lagi program ini dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Like & Follow Us

via Blogger https://ift.tt/2T67D8H https://ift.tt/2zM2tpF