Bengkel Pembangunan Modul Bacaan Pantas (Speed Reading)

Bengkel Pembangunan Modul Bacaan Pantas (Speed Reading)

Tarikh: 17-18 Jun 2019
Masa: 8.00 pagi-5.00 petang
Tempat: Bilik Seminar , PTAR 1 , UiTM Shah
Alam
Peserta: Ahli Jawatankuasa Speed Reading
Perpustakaan UiTM
Membaca adalah suatu kemahiran yang diperlukan
oleh setiap manusia kerana inilah kunci kepada semua dasar ilmu pengetahuan.
Membaca dengan kelajuan yang cepat membolehkan seseorang menambahkan
pengetahuan secara berganda meskipun masa bacaan yang diambil sama seperti
biasa.
Bacaan pantas merupakan teknik bacaan yang
mudah dipelajari serta boleh dipraktikkan melalui latihan yang sistematik.
Bengkel ini diharapkan dapat membentuk masyarakat ilmu bertaraf dunia dengan
tumpuan membaca untuk pengetahuan dan pembudayaan amalan membaca.

Antara Objektif bengkel adalah:

a) Menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran modul speed reading
b) Membina pasukan pakar di kalangan kakitangan perpustakaan dalam bidang pembacaan dan  pengurusan program galakan membaca.
c) Menggalakkan pembacaan di kalangan peserta serta membina kompetensi pembacaan.

via Blogger http://bit.ly/2L1KUJt http://bit.ly/2Fg3WIA

Sekitar Bengkel Training Of Trainers (TOT) Bacaan Pantas (Speed Reading) 12-13 Februari 2019

Sekitar Bengkel Training of Trainers (TOT) Bacaan Pantas (Speed Reading) pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 12-13 Februari 2019 (Selasa-Rabu)
Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang
Tempat : Bilik Seminar, PTAR Shah Alam
Penceramah:
En.Ahmad Yazid bin Ahmad
Pustakawan Kanan
Perpustakaan USIMLike & Follow Us


via Blogger https://ift.tt/2TjuzEI https://ift.tt/2IG5KyD

Bengkel Training Of Trainers (TOT) Bacaan Pantas (Speed Reading)
Perpustakaan Tun Abdu Razak (PTAR) menganjurkan bengkel Training of Trainers (TOT) Bacaan Pantas (Speed Reading) pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 12-13 Februari 2019 (Selasa-Rabu)
Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang
Tempat : Bilik Seminar, PTAR Shah Alam

Penceramah:
En.Ahmad Yazid bin Ahmad
Pustakawan Kanan
Perpustakaan USIM

Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk:
a) Memberi peluang kepada peserta untuk mempelajari teknik bacaan pantas.
b) Meningkatkan keyakinan diri ketika membaca serta memupuk minat membaca.
c) Menggalakkan pembacaan di kalangan peserta serta membina kompetensi pembacaan.
d) Mengesan kelajuan atau kepantasan bacaan peserta mengikut kadar perkataan per minit.
e) Membimbing peserta untuk memberi latihan bacaan pantas kepada staf/ pelajar lain.
#uitmmembaca #ReadAtUni #MalaysiaMembaca #UiTMmembaca #libraryuitm #uitmread #uitm
Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk:
a) Memberi peluang kepada peserta untuk mempelajari teknik bacaan pantas.
b) Meningkatkan keyakinan diri ketika membaca serta memupuk minat membaca.
c) Menggalakkan pembacaan di kalangan peserta serta membina kompetensi pembacaan.
d) Mengesan kelajuan atau kepantasan bacaan peserta mengikut kadar perkataan per minit.
e) Membimbing peserta untuk memberi latihan bacaan pantas kepada staf/ pelajar lain.Like & Follow Us

via Blogger http://bit.ly/2RZUSes http://bit.ly/2WXAs9j