LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 04 Mei 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak Cawangan UiTM Pulau Pinang

eBook – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam
via Blogger http://bit.ly/2EtYhOH http://bit.ly/2X5kM3I

LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 03 Mei 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak Puncak Alam

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam 

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Kampus Raub

e-Journal – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam


via Blogger http://bit.ly/2QaQIRm http://bit.ly/2wci9Bj

MINDA Nc Bil.1 Mei 2019

Minda Nc: Bicara Buku bersama Nc UiTM memaparkan maklumat dan ringkasan koleksi buku atau bahan-bahan yang dibaca oleh bacaan Naib Canselor UiTM. Penerbitan Minda Nc: Bicara Buku bersama Nc UiTM ini dibuat sekali sebulan ataupun setiap kali judul-judul buku dicadangkan sendiri oleh Naib Canselor atau diutarakan pada mesyuarat-mesyuarat utama UiTM. Sebaran penerbitan ini adalah melalui e-mel rasmi UiTM. Penerbitan ini diharapkan dapat berkongsi maklumat hasil pembacaan Naib Canselor UiTM dan seterusnya memupuk budaya membaca warga universiti.

Minda Nc bagi bilangan 1, Mei 2019 memetik dua buah buku yang telah dinyatakan oleh YBhg. Prof. Emeritus Ir. Dr. Mohd Azraai Kassim, Naib Canselor UiTM sempena Amanat Naib Canselor UiTM yang telah diadakan pada 14 Mac 2019. Bersama-sama ini disertakan Minda Nc Bil. 1, Mei 2019. 

Like & Follow Us


via Blogger http://bit.ly/2Jn53K4 http://bit.ly/2JFVGV6

Pameran Read to Know, Read to Grow

Pameran Read to Know, Read to Grow adalah sebagai salah satu aktiviti yang menyokong Program Read@Uni di PTAR. Pameran ini bertujuan untuk menggalakkan serta memupuk minat membaca di kalangan Warga UiTM. 


Pameran ini mengandungi 4 sudut:-

  • 16 Ways to Cultivate A Lifetime Reading Habits
  • Fun Facts About Reading & Books
  • 10 Benefits of Reading : Why You Should Read Every Day
  • Reading Quotes“ WRITE to be UNDERSTOOD, SPEAK to be HEARD” 


Like & Follow Us


via Blogger http://bit.ly/2LNyEOL http://bit.ly/2WcQHSI

LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 02 Mei 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak Puncak Alam

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Kampus Seremban

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Kampus Raub

Ebook – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam


Tesis – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam


via Blogger http://bit.ly/2HcQ437 http://bit.ly/2YhR77r

Hebahan E-journal  Bil 1/2019 : Langganan Baharu E-journal Mary Ann Liebert

Adalah dimaklumkan bahawa PTAR telah menerima langganan baharu e-Journal Mary Ann Liebert seperti berikut:Tempoh Langganan: 1 Mei 2019 sehingga  30 April 2020

Koleksi yang dilanggan : 

via Blogger http://bit.ly/2HdOazj http://bit.ly/2YfbuC8

Notis Waktu Perkhidmatan PTAR bagi bulan Mei 2019

Berikut adalah Notis Waktu Perkhidmatan PTAR bagi bulan Mei 2019 .
Untuk makluman pihak tuan/puan notis waktu perkhidmatan ini adalah merangkumi perpustakaan-perpustakaan seperti berikut:
  • Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR Utama)
  • Perpustakaan Tun Abdul Razak Kejuruteraan
  • Perpustakaan Tun Abdul Razak Undang-Undang
  • Perpustakaan Tun Abdul Razak Sains & Teknologi
  • Perpustakaan Tun Abdul Razak Alam Bina


via Blogger http://bit.ly/2vuL9DY http://bit.ly/2PBOQB2