MAJLIS PERASMIAN PELANCARAN READ@UNI

MAJLIS PERASMIAN PELANCARAN READ@UNI
29 NOVEMBER 2018 / KHAMIS
2:00 PETANG – 5:30 PETANG
DEWAN AGONG TUANKU CANSELOR (DATC) UiTM SHAH ALAM

Objektif penganjuran program ini adalah untuk mempergiatkan aktiviti galakan membaca dalam kalangan mahasiswa, pensyarah dan warga Institusi serta mewujudkan negara membaca pada tahun 2030.

Melalui Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.5/2018 pada 27 Jun 2018 telah memutuskan untuk menghidupkan kembali Kempen Membaca Kebangsaan bermula tahun 2018 sehingga tahun 2020 bagi mewujudkan negara membaca pada tahun 2030.

Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memutuskan untuk melaksanakan kempen Dekad Membaca Kebangsaan(DMK) 2021-2030 yang bertujuan mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara berbudaya membaca dan menjadikan rakyat Malaysia sebagai bangsa berilmu bertaraf dunia.

Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Jawatankuasa Ketua Pustakawan Universiti Awam telah mengambil inisiatif dan menyokong aspirasi ini, maka Program Read@Uni telah diperkenalkan dan akan dilaksanakan melalui perpustakaan di semua Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta. Objektif ini adalah untuk mempergiatkan aktiviti galakan membaca di kalangan mahasiswa, pensyarah dan warga institusi.

Slogan “With Knowledge We Lead” diyakini akan dapat menyemarakkan lagi pembacaan di kalangan kumpulan sasaran. Sehubungan itu, Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta haruslah mengambil tindakan dan inisiatif untuk menggerakkan aktiviti galakan membaca bagi melahirkan warga yang berbudaya membaca dan mencintai ilmu, seterusnya dapat merealisasikan agenda kerajaan untuk melahirkan masyarakat membaca menjelang tahun 2030. Kajian yang dilaksanakan pada tahun 2005 iaitu mengenai membaca menunjukkan jumlah bahan yang dibaca adalah sebanyak 10,310 buku oleh rakyat Malaysia.

Berdasarkan laporan tabiat membaca yang dibuat oleh UNESCO pada tahun 1999 menunjukkan rakyat Malaysia membaca dua buah buku setahun, berbanding hanya dua muka surat setahun. Mengikut dalam laporan yang dibuat pada tahun 1997 walaupun terdapat peningkatan minat yang agak tinggi, namun nilai ini masih jauh ketinggalan berbanding negara-negara maju. (Senu Abdul Rahman, 2002)

Terdapat 5,150 orang penulis termasuk semua genre (akademik, kreatif & bukan kreatif, kartunis dan kewartawanan) tetapi Malaysia masih lagi tidak dapat mensasarkan penerbitan 7,000 buah buku setahun. (GAPENA, 2009)

Namun bagi kadar literasi penduduk Malaysia masih berada pada tahap 55 peratus dengan purata setiap rakyat hanya membaca 15 hingga 20 buku setahun. (Datuk Nafisah Ahmad, 2017)

Dengan adanya program Read@Uni ini ianya akan membantu meningkatkan lagi budaya membaca dikalangan masyarakat negara Malaysia menjelang 2030.

Like & Follow Us

https://twitter.com/ptaruitm

via Blogger https://ift.tt/2Qh6gWq https://ift.tt/2DEYu1J

MAJLIS PERASMIAN PELANCARAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

MAJLIS PERASMIAN PELANCARAN PERPUSTAKAAN DIGITAL


27 NOVEMBER 2018 (SELASA)
09:00 PAGI – 11:30 PAGI
DEWAN ANJUNG SRI BUDIMAN (ANNEX) UiTM SHAH ALAM


Objektif Program


Memperlihatkan inisiatif  Perpustakaan Tun Abdul Razak ke arah menjadi Perpustakaan Digital selari dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 .


Sebagai salah satu usaha melonjakkan perkhidmatan Perpustakaan kearah mengoptimumkan  sepenuhnya penggunaan teknologi maklumat (ICT) dan Internet (IoT).


Mengetengahkan inovasi-inovasi perkhidmatan Perpustakaan Universiti Teknologi Mara (PUiTM) khususnya yang melibatkan penggunaan teknologi.


Mendepani usaha-usaha kearah memantapkan perkhidmatan Perpustakaan yang berfokus kepada Perpustakaan Digital.


Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) yang sedang hangat diperkatakan secara meluas di seluruh pelusuk dunia. Kemunculan gelombang teknologi baharu yang dikenali sebagai ‘The Fourth Industrial Revolution’ atau Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0). Sejarah menyatakan Revolusi Industri yang pertama (1760 – 1830) adalah merujuk kepada kegunaan teknologi air atau wap yang berupaya menggerakkan jentera. Perkembangan teknologi seterusnya membabitkan kuasa elektrik yang mencetuskan Revolusi Industri kedua pada sekitar (1870 – 1914). Revolusi Industri ketiga pula bermula pada pengakhiran abad ke-20 melalui teknologi maklumat atau digital.


Revolusi Industri keempat telah mempengaruhi komunikasi dan sistem sosial dalam kehidupan masa kini yang menjadi pelengkap kepada akses dunia tanpa sempadan. Namun begitu, perkembangan teknologi media dan komunikasi melalui internet pelbagai benda (Internet of Things -IoT), penggunaan robotic, cloud dan yang seumpamanya sedikit sebanyak menjadi cabaran dalam perkembangan teknologi.


Selaras dengan agenda transformasi kerajaan untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam perkhidmatan awam, perpustakaan kini telah banyak melakukan transformasi sama ada dari segi fungsi, kemudahan dan perkhidmatan.  Perkhidmatan perpustakaan kini semakin menuju ke arah penggunaan teknologi maklumat (ICT) sama ada dari segi kandungan dan infrastruktur. Hasil penggunaan teknologi maklumat (ICT) ini, dapat memudahkan dan mempercepatkan segala urusan perkhidmatan perpustakaan.


Pelancaran Perpustakaan Digital UiTM ini, akan memperlihatkan inisiatif perpustakaan selari dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. Di samping itu, program ini sebagai salah satu usaha untuk melonjakkan perkhidmatan perpustakaan ke arah mengoptimumkan penggunaan teknologi makalumat (ICT).


Perpustakaan tidak seharusnya masih berkeadaan seperti 25 tahun lalu yang menjadikan ia sebagai lokasi meletakkan pelbagai bahan bacaan sahaja, malah jadikanlah perpustakaan sebagai tempat yang menarik kepada pengguna, khususnya generasi muda. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, perpustakaan perlu menjadi tempat sehenti di mana segala maklumat boleh diperoleh di situ. Antara produk yang telah Perpustakaan bangunkan adalah:

1.    Cashless Payment

2.    EQPS – Electronic Question Paper System

3.    UiTM IR (Institutional Repositories)

4.    PTAR Public Repository

5.    Agro / Plantation Local Content Hub is a center on / about Malaysian     plantations

6.    Repositori Khazanah Melayu

7.    Library UiTM e-Resources

8.    Library e-Book

9.    Library e-Guide

10.    Library UiTM MOOCs

11.    Library UiTM Mobile Apps

12.    Library Document Management

13.    MyKM (Knowledge Management Portal)

14.    OPAC – Online Public Access Catalog

15.    QR CODE

16.    PTAR Digital Signage

17.    RDMS – Reference Desk Management System

18.    Sistem E-KKM – Sistem Kelas Kemahiran Maklumat PTAR

19.    UiTM Library Chat (LibChat) – Chat with Librarian

20.    Customer Feedback System (CFS)


Perpustakan Universiti Teknologi MARA sentiasa mengetengahkan inovasi yang melibatkan penggunaan teknologi dalam perkhidmatan perpustakaan. Inovasi perpustakaan yang melibatkan penggunaan teknologi maklumat (ICT) telah berjaya diperingkat tertinggi. Usaha ini, memberi impak positif kepada organisasi dan secara tidak langsung dapat memberi contoh kepada organisasi awam yang lain.Like & Follow Usvia Blogger https://ift.tt/2FEJLGJ https://ift.tt/2qZusOJ

KIK i-Clique Anugerah Emas di APIC National Team Excellence

Tahniah dan Syabas kepada Kumpulan Inovatif dan Kreatif  (KIK) i-Clique dari Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) UiTM di atas kejayaan meraih Anugerah Emas (Gold Award)  4 Bintang dalam Annual Productivity & Innovation Conference and Exposition ( APIC ) 2018 di Sunway Convention Centre. Konvensyen ini telah berlangsung pada 13 hingga 15 November 2018.

Kumpulan I-Clique terdiri daripada :
Fasilitator : Wan Izzatul Fahrah binti Wan Ishak
Ketua Kumpulan : Wan Noor Sazidah Binti Wan Fauzi

1. Nur Azini Binti Azman
2. Nur Lian Binti Abd Halid
3. Zuhaslinda Sulaiman
4. Nur Fatin Nadia Binti Mohamed Nadzri
5. Mohd Azrry Bin Zakaria
6. Muhammad Asyraf Mohd Hata

Tajuk Projek : Data penggunaan bahan koleksi khas tidak tepat

via Blogger https://ift.tt/2Frcejc https://ift.tt/2qNzGgx