Speaker Conner @ PTAR Undang-undang (PUU)

Satu Program Speaker Conner telan dijalankan pagi tadi, yang bersiar langsung dari Perpustakaan Undang-undang UiTM bagi menyokong program KPM iaitu Read@Uni yang dijalankan disemua peringkat pusat pengajian. Program kali ini anjuran PUU dengan kerjasama Kelab Sekretariat Mahasiswa Fakulti (SMF) #malaysiamembaca #readuitm

via Blogger http://bit.ly/2Uqi2k2 http://bit.ly/2Gfkpwn