LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 04 Mei 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak Cawangan UiTM Pulau Pinang

eBook – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam
via Blogger http://bit.ly/2EtYhOH http://bit.ly/2X5kM3I

LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 03 Mei 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak Puncak Alam

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam 

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Kampus Raub

e-Journal – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam


via Blogger http://bit.ly/2QaQIRm http://bit.ly/2wci9Bj

LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 02 Mei 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak Puncak Alam

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Kampus Seremban

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Kampus Raub

Ebook – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam


Tesis – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam


via Blogger http://bit.ly/2HcQ437 http://bit.ly/2YhR77r

LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 04 April 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam


via Blogger http://bit.ly/2vnvAxZ http://bit.ly/2Pxuxo6

LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 03 April 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Alam Bina Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Tesis – PerpustakaanTun Abdul Razak UiTM Shah Alamvia Blogger http://bit.ly/2IAUvXl http://bit.ly/2XBRfhP

LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 02 April 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Buku – Perpustakaan Alam Bina Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Kampus Seremban

Tesis – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam
via Blogger http://bit.ly/2UcRxcI http://bit.ly/2Z8LmtZ

LIBRARY New Arrivals @PTAR – Keluaran Vol 01 April 2019

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang. Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR.

Buku – Perpustakaan Undang-Undang Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

 Buku – Perpustakaan Alam Bina Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam

Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau 

 Buku – Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Pulau Pinangvia Blogger http://bit.ly/2FZaKd1 http://bit.ly/2UmVII6