Taklimat Pengurusan Risiko PTAR

Pada 3 Jun 2016, Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) telah menganjurkan taklimat Pengurusan Risiko di Bilik Seminar PTAR Utama. Taklimat yang telah diberikan oleh penceramah jemputan Ybhg. Prof. Dr. Nor ‘Azam Matsuki, Ketua Unit Pengurusan Risiko UiTM bertujuan untuk memberi pendedahan tentang rangka kerja pengurusan risiko dan metadologi serta kaedah bagi mengenalpasti, mengukur, memantau, mengawal dan menilai risiko

via Blogger http://ift.tt/1WG2jHI http://ift.tt/25NYfXv