BENGKEL PENGKATALOGAN BAHAN MULTIMEDIA DAN KARTOGRAFIK


Bengkel Pengkatalogan Bahan Multimedia dan Kartografik yang telah dikendalikan oleh Encik Ahmad Junaidi Tajuddin,Pustakawan Perpustakaan UIAM telah diadakan selama tiga hari berturut-turut pada ketetapan berikut :
Tarikh    :   25-27 Februari 2013
Tempat  :   Pusat IT, PTAR 1
Masa     :   08.30 pagi – 04.30 petang
Peserta  :  Staf yang terlibat dengan pengkatalogan dan UiTM cawangan ( 42 orang )
Berikut adalah foto sepanjang 3 hari bengkel tersebut :

http://www.perpustakaanuitm.blogspot.com/
https://www.facebook.com/perpustakaanuitm

via Blogger http://perpustakaanuitm.blogspot.com/2013/02/bengkel-pengkatalogan-bahan-multimedia.html