Online Database : Training for Trainers | Terbuka untuk Pensyarah UiTM

Untuk makluman, Bahagian Pengurusan Jurnal dan Pangkalan Data (BJPD) PTAR dan pihak pembekal telah merancang beberapa siri latihan Pangkalan Data dalam Talian (PDDT) untuk UiTM Shah Alam dan juga Kampus Cawangan. Ini bagi menyahut saranan Ketua Pustakawan PUiTM untuk menganjurkan sesi latihan PDDT bukan sahaja kepada Staf Perpustakaan tetapi juga TERBUKA untuk Pensyarah UiTM. Perancangan latihan ini telah pun dipersetujui oleh pihak pembekal yang terlibat seperti ketetapan berikut :-
Semoga dengan adanya latihan PDDT sebegini dapat memantapkan lagi kemahiran pencarian maklumat tuan/puan dan dapat menjadi orang perantaraan serta penyalur maklumat yang efektif kepada Warga UiTM.
Sehubungan itu, pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak Tuan/Puan dapat memanjangkan hebahan ini kepada kakitangan-kakitangan di Jabatan masing-masing yang berminat bagi menyertai latihan ini. Permohonan hendaklah dibuat dengan menghubungi nama pegawai perpustakaan yang tercatit di dalam jadual di atas.  Sebarang pertanyaan lanjut mengenai latihan berikut boleh menghubungi Puan Eza Eliana  Hj. Abdul Wahid, Pustakawan di Unit Pengurusan Pangkalan Data di talian 03-55443727  atau emel 
eza080@salam.uitm.edu.my.

via Blogger http://perpustakaanuitm.blogspot.com/2013/10/online-database-training-for-trainers.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s