PHOTO : SEMINAR ISU-ISU SEMASA ANJURAN PTAR DENGAN KERJASAMA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA,