Perpustakaan UiTM's Blog

14/03/2012

MAKLUMAN WAKTU PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN 24 JAM / JAM 12.00 TENGAH MALAM

Filed under: Uncategorized — perpustakaanuitm @ 4:08 pm


MAKLUMAN WAKTU PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN 24 JAM / JAM 12.00 TENGAH MALAM

Adalah dimaklumkan, dalam usaha merealisasikan transformasi PTAR dan sejajar dengan saranan Y.Bhg. Dato’ Naib Canselor bagi kecemerlangan Universiti, salah satu penambahbaikan perkhidmatan perpustakaan adalah dengan memanjangkan tempoh waktu perkhidmatan perpustakaan sehingga 24 jam / jam 12.00 tengah malam. Perkhidmatan ini akan bermula pada 5 Mac 2012 sepanjang semester. Keputusan lokasi perkhidmatan tersebut adalah berdasarkan daripada statistik kedatangan pelajar yang diambil pada semester lepas.

Berikut adalah perpustakaan yang terlibat dengan perubahan waktu pembukaan perkhidmatan:

i. Perkhidmatan 24 jam:

PTAR 1 dan Perpustakaan Kejuruteraan (PTAR 3)

Isnin – Jumaat : 24 jam
Sabtu & Ahad : 8.00 pagi – 5.00 petang

ii. Perkhidmatan sehingga jam 12.00 tengah malam:

Perpustakaan Pengurusan Perniagaan (PTAR 2); Perpustakaan Undang-Undang (PTAR 2); Perpustakaan Sains & Teknologi (PTAR 4): Perpustakaan Alam Bina (PTAR FSPU)

Isnin – Jumaat : 8.00 pagi – 12.00 tengah malam
Sabtu & Ahad : 8.00 pagi – 5.00 petang

Semoga tranformasi perkhidmatan perpustakaan ini mendapat sambutan dan kerjasama daripada Y.Bhg. Dato’/Datin/Prof./Dr./Tuan/Puan.

“LIBRARY FOR ALL”
Sekian, terima kasih.

NOOR HIDAYAT ADNAN
Ketua Pustakawan

http://library.uitm.edu.my

24jam

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: