Bengkel Pengkatalogan 2011

Satu Bengkel Pengkatalogan dan Pengkelasan Bahan Monograf serta Terbitan Bersiri diadakan dari 19 hingga 21 April 2011 bermula dari 8.00 pagi hingga 1.00 petang bertemapat di BIlik Seminar PTAR 1. Shah Alam.

20110419-21_bengkel_pengkatalogan_aturcara

http://library.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=40&Itemid=148&year=2011&month=04&day=19&title=bengkel-pengkatalogan-2011-&uid=86e0cd76371c1b5e68aa17d4d8bc41f8

Advertisements