LATIHAN PENGENDALIAN ‘REFERENCE DESK REPORT SYSTEM’ (RDRS) MEJA RUJUKAN

Sukacita dimaklumkan pihak Jabatan Pengurusan Maklumat akan mengadakan sesi latihan pengendalian sistem RDRS yang digunakan di Meja Rujukan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 22 Julai 2010

Masa  : 8.00 pagi hingga 1.00 petang

Lokasi: Pusat IT 2, PTAR 1

Peserta latihan ini adalah terdiri dari Pustakawan S41 dan S44 yang bertugas di Meja Rujukan semasa waktu rehat (12.15pm@1.00pm-2.00pm) dan bertugas malam 5.00pm-10.00@11.00pm). Tujuan latihan ini adalah untuk memahirkan Pustakawan yang bertugas di Meja Rujukan di dalam mengendalikan sistem RDRS ini serta memberi peluang kepada semua Pustakawan yang terlibat mengemukakan persoalan dan pandangan mengenai sistem ini. Bersama-sama ini disertakan senarai peserta dan tentatif program untuk sesi latihan tersebut

Bersama-samalah kita memanafaatkan peluang yang ada bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan PTAR. 

 

ATURCARA (22 JULAI 2010)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s